OM STÆRKEBY TAKST AS

Vår kompetanse dekker alle typer taksering, skadetakst og verditakst innen privat sektor, næringsmarkedet og det offentlige. Vi har lagt stor vekt på bredde i vår kompetanse og erfaringsbakgrunn, og kan derfor tilby tjenester innen mange fagområder.

Vi tilbyr taksering av fast eiendom, boligsalgsrapporter og bistår i gjerne i byggesaker med søknader, uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, forhåndsbefaringer, overleveringer o.l. Med lang erfaring kan vi vise til gode referanser, og tidligere arbeid. Vårt hovedfokus er service, punktlighet og kvalitet. Der skal vi være best. Våre kunder er både privatpersoner og bedrifter. Primært tar vi oppdrag i Buskerud, men vi har også betydelig kompetanse i en rekke andre områder av Østlandet. Der man ikke er lokalkjent videreformidles oppdrag til en av våre samarbeidspartnere.

Service
Som kunde hos oss kan du forvente deg profesjonelle arbeidere som har kunden i fokus. Vi gir grundig oppfølging av arbeidet utført.
Kvalitet
Vi utfører vår jobb med høy kvalitet og smarte løsninger. Dette er tidsbesparende og energibesparende for alle parter.
Sikkerhet
Vårt mål er å gi deg høyest mulig sikkehet som kunde. Vi er konkurransedyktig når det kommer til pris, kvalitet og oppfølging.
Fornøyde kunder
Vår målsetting er at våre kunder skal være fornøyd med våre tjenester, slik at vi kan ha et godt og langvarig samarbeid.
VÅRE TJENESTER
Verdi og Lånetakst
Rapporten utarbeides etter takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Det er ikke gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter samlet vurdering av byggekostnader, beliggenhet og sammenlignbare salg i nærområdet.
Forhåndsbefaringer og overleveringer
Vi bistår offentlige og private ved overtagelse eller på visninger av hus, leiligheter, hytter. Mange vet ikke hva de «ser etter» på på visninger eller forhåndsbefaring med entreprenør og på den måten overser man kanskje feil eller mangler som kan bli kostbare på sikt. Da kan det være lurt å ta med fagmann som bistand. Vi har gått rundt 100 forhåndsbefaringer og overtagelser og har med det bred erfaring på området.
Uavhengig kontroll
Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. 
Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.
Boligsalgsrapport
Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – og gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen og gir i tillegg vurdering av boligens markedsverdi.. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.
VÅRE PRISER
TjenesteLeilighetRekkehusEneboligHel tomannsbolig#
VerditakstFra X krFra X krFra X krFra X kr
Boligsalgsrapport med verditakst etter NS 3600Fra X krFra X krFra X krFra X kr
Enkel energiattestFra X krFra X krFra X krFra X kr
PlantegningFra X krFra X krFra X krFra X kr
Uavhengig kontrollBe om tilbud
TimeprisFra X kr
Kontaktinformasjon
90886971
rune@takst-t.no
Hotvetveien 92, 3018 DRAMMEN
Kontaktskjema